آزمایشگاه اکرودیته گچ مشهد اولین دارنده پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار گچ در کشور میباشد.( khr/959 سال ۱۳۸۶).
این آزمایشگاه دارای دقیقترین و کاملترین تجهیزات آزمایشگاهی از برندهای معتبر دنیا و دارای مجربترین متخصصان مورد اعتماد بوده ( مدیر فنی ۱۲ سال سابقه و کارشناس آزمون ۱۴ سال سابقه) و آمادگی انجام همه آزمونهای درخواستی کارخانجات گچ بر اساس معیارهای سازمان ملی استاندارد را دارد. (آزمونهای روتین استاندارد ملی ایران بشماره ۱-۱۲۰۱۵ و برگزاری دوره آموزشی استاندارد گچ برای مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی گچ)